Energia Życia

  
Start
Jeszcze do nie dawna liczył się tylko rozum i tylko rozwiązania zgodne z rozumem uznawano za prawidłowe. Wierzono, że korzystając jedynie z wysoce zaawansowanych wynalazków techniki można się wznieść poza prawa natury. Dokąd nas taki sposób myślenia zaprowadził? … coraz więcej katastrof naturalnych (powodzie) , pogorszenie sytuacji gospodarczej na całym świecie (głód, nędza, epidemie, choroby).
biznes Wszystko wskazuje na to, że nie tędy droga.
Coraz więcej zdarzeń skłania nas do spojrzenia w głąb siebie, do zatrzymania się, do odnalezienia prawdziwego sensu naszego istnienia na Ziemi.
Intuicja – zyskuje coraz większą wartość w naszym codziennym życiu. Nawet szefowie firm, przy zatrudnianiu nowych pracowników, wymagają zdolności intuicyjnych (nazywają to kreatywnością).

Dla rozwoju przedsiębiorstwa nie wystarcza już tylko logiczne myślenie i wiedza. Często należy podejmować ważne decyzje w bardzo krótkim czasie, nie mając wystarczających informacji. Intuicja jako ważna zdolność szczególnie dla menadżera, jest coraz bardziej wymagana w przyszłości.  afirmacje-bogactwa

Człowiek, który uaktywni i zastosuje wszystkie swoje zdolności, ma możliwość osiągnięcia harmonii na wszystkich płaszczyznach. Ma szanse na stworzenie szczęśliwego i spełnionego życia.